Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg met ruim 4000 medewerkers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen wij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers, daarmee zijn we marktleider in Nederland.

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Bedrijfszorg
Op het gebied van bedrijfszorg leveren wij dienstverlening aan werknemers die (dreigen) uit (te) vallen. Onze bedrijfsartsen bieden inzicht en oplossingen over de mate van inzetbaarheid én de benodigde zorg die nodig is om gedeeltelijk of geheel te kunnen terugkeren in werk. In dat kader bieden wij verzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en medische keuringen.

Leefstijlzorg
We zien in de dagelijkse praktijk dat aan uitval op het werk veel meer oorzaken ten grondslag liggen, dan zuiver medische problemen. Het gaat dan om problemen die hun oorsprong vinden op het gebied van leefstijl en gedrag en veelal psychisch van aard zijn. Stress, burn-out, verslavingen, schuldenproblematiek en eetstoornissen zijn hier onder andere voorbeelden van. Kwesties die wel door onze bedrijfsartsen bij werknemers worden gesignaleerd, maar waarvoor specialistische zorg benodigd is om deze problematiek aan te pakken.

Medische zorg
Met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in ons netwerk beschikken we over korte lijnen met medische specialisten. Het betreft een intensief samenwerkingsverband dat erop gericht is nieuwe combinaties en mogelijkheden te ontwikkelen met de partners uit het Zorg van de Zaak Netwerk, met als doel de zorg binnen Nederland te innoveren en optimaliseren.

Maatschappelijk betrokken
Zorg van de Zaak is een maatschappelijk betrokken organisatie. Zo is 40 procent van de aandelen ondergebracht in de Zorg van de Zaak Foundation. Deze stichting heeft als doel bevolkingsgroepen en/of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied.

Ga voor meer informatie naar www.zorgvandezaak.nl/over-ons.