Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kun je geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Wanneer je gebruik maakt van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het Brancheloket voor de Groothandel geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren jouw privacy zeer. Daarom zorgen wij ervoor dat de communicatie en gegevensuitwisseling via onze site zo veilig mogelijk gebeurt. En als brancheloket houden we ons natuurlijk aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouders hebben opgesteld.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op deze internetsite berust het copyright bij het Brancheloket voor de Groothandel. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van het Brancheloket voor de Groothandel mag worden gekopieerd.