Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Extra uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

In je cao zijn de afspraken tussen jou en je werkgever vastgelegd. Je weet dus precies wat je kunt verwachten als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Naast de afspraken uit de cao kan je werkgever nog aanvullende verzekeringen voor je afsluiten.

Zo werkt het
Als je na twee jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je van UWV een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is minder dan het loon dat je verdiende. Je krijgt dan te maken met een inkomensdaling. Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als je je restverdiencapaciteit niet voldoende benut, omdat je voor het gedeelte dat je niet arbeidsongeschikt geen werk kan vinden. Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je van UWV geen uitkering.

Wat is restverdiencapaciteit?
De restverdiencapaciteit is het inkomen dat je volgens UWV nog kan verdienen als je arbeidsongeschikt bent. UWV bepaalt dit inkomen door te kijken naar het werk dat je nog kan doen en het inkomen dat daarbij hoort.

Wat kan je werkgever voor je regelen?

WIA AO minder dan 35%
Als je na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je geen uitkering van UWV. Maar je krijgt wel minder salaris. Je krijgt dan te maken met een inkomensdaling. Je werkgever kan voorkomen dat je inkomen daalt door een WIA AO minder dan 35% voor je af te sluiten. Je ontvangt dan een aanvulling op je salaris van 25%. Je werkgever kan kiezen voor een aanvulling van minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar. Deze aanvulling ontvang je bovenop het loon dat je nog verdient.

WGA Gat Basis of WGA Gat Uitgebreid
Als je na twee jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je van UWV een WGA-uitkering. Deze uitkering is lager dan het loon dat je verdiende. Je krijgt dan te maken met een inkomensdaling, het WGA-gat.

WGA Gat Basis
Kiest je werkgever voor de WGA Gat Basis? Dan ontvang je een aanvulling op de WGA-uitkering die je van UWV ontvangt. De hoogte van de aanvulling hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe hoger de aanvulling die je ontvangt.

WGA Gat Uitgebreid
Naast een inkomensdaling, die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Je kunt dan voor het gedeelte dat je arbeidsgeschikt bent, geen werk vinden. Kiest je werkgever voor de WGA Gat Uitgebreid? Dan zorgt je werkgever ervoor dat jou inkomen altijd wordt aangevuld tot 70% van je oude loon tot aan het maximum WIA dagloon. Als je meewerkt aan de re-integratie ontvang je een bonus van 7,5%.