Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Oplossingen

Het brancheloket Groothandel is een combinatie van de inkomensverzekeringen van a.s.r. en de uitgebreide dienstverlening van Zorg van de Zaak. Alles afgestemd op de situatie van het bedrijf waar jij werkt.