Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Voordelen voor werkgevers

Korting op de premie van je verzekeringen
Sluit je je verzekering via het brancheloket Groothandel, dan krijg je 10% korting op je premie. Hoe meer verzekeringen je sluit, hoe hoger de korting.

Vaste aanspreekpunten bekend met de groothandelsbranche
Voor de dienstverlening van je verzekeringen krijg je te maken met één vast aangespreekpunt. Zo zijn wij altijd goed op de hoogte van wat er in jouw bedrijf speelt en kunnen we je snel verder helpen.

Vereenvoudigen administratie door koppeling met salarispakket
Voor een aantal salarispakketten is het mogelijk om het salarispakket te koppelen aan de administratie van De Amersfoortse. De wijzigingen van je medewerkergegevens worden dan 1 x per maand automatisch vanuit jouw salarispakket in de administratie van De Amersfoortse gezet en verwerkt in je verzekeringen. Lees hier meer over de salariskoppeling of bekijk ons uitlegfilmpje.

Vergroten inzetbaarheid van je medewerkers
Samen zorgen we ervoor dat je medewerkers gezond en vitaal blijven. Zodat we je medewerkers helpen om tot aan hun steeds verder opschuivende pensioenleeftijd te kunnen blijven werken.

Uitgebreide begeleiding bij de re-integratie van zieke (ex-)medewerkers
Samen met jou zorgen we ervoor dat je zieke medewerkers snel weer aan de slag zijn.

Ondersteuning bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid
Ook voordat je medewerkers ziek worden, kun je op ons rekenen. Wij kijken graag samen met jou hoe je binnen jouw bedrijf verzuim kunt voorkomen of verminderen.

Poortwachtergarantie voor het voorkomen van UWV-boetes
Vanuit de wet heb je als werkgever te maken met een groot aantal verplichtingen als je medewerker ziek wordt. Met onze begeleiding zorgen wij ervoor dat jij altijd aan die verplichtingen voldoet. Mocht je toch een boete van UWV krijgen, dan nemen wij die voor onze rekening.