Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Zorg van de Zaak ontzorgt je door de RI&E bij jouw groothandel op één en dezelfde dag uit te voeren en te rapporteren met de Zorg van de Zaak RI&E app. Na afloop van ons bedrijfsbezoek beschik je meteen over een geldige RI&E-rapportage (in PDF) van een gecertificeerd arbodeskundige. Het rapport bevat tevens het Plan van Aanpak met de besproken actiepunten.

Werkwijze
Een gecertificeerde arbeidshygiënist of veiligheidskundige loopt samen met jou en eventuele andere sleutelpersonen de bedrijfsgegevens en RI&E-vragen, toegespitst op de belangrijkste risico’s bij groothandels, door bij jou op locatie. Ook maak je samen een rondgang door de groothandel. Wanneer er verbeterpunten zijn, wordt meteen in de app een actiepunt aangemaakt met maatregel, verantwoordelijke en planning. Ook kunnen er foto’s ter illustratie aan toe worden gevoegd. Vervolgens nemen ze samen alle actiepunten met je door en ronden de rapportage af. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox.

Resultaat
Met het actieplan kun je bestaande risico’s in je groothandel beperken of vermijden. Dit zorgt voor:

  • een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • kleiner risico op ongevallen en schades
  • kleiner risico op uitval van medewerkers en daarmee verlaging van de verzuimkosten.

Dit alles komt je bedrijfsvoering ten goede en beperkt je ondernemersrisico.

Toetsing van de RI&E
Als je zelf de RI&E hebt uitgevoerd met een niet-erkend branche-instrument (zie www.rie.nl), kun je deze voor een scherpe prijs laten toetsen door een gecertificeerd arbodeskundige van Zorg van de Zaak. Ook hierbij ontvang je direct na het bedrijfsbezoek de rapportage in je mailbox.

Investering
Onze RI&E Groothandel is uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote groothandels met maximaal 50 medewerkers en één locatie. Onze tarieven:

Aantal medewerkers           Uitvoering RI&E 1 lokatie     Toetsing RI&E 1 lokatie         
 1 t/m 25  € 999 (excl. btw)  € 799 (excl. btw)
 25 t/m 50  € 1099 (excl. btw)  € 799 (excl. btw)
 > 50  offerte op maat  offerte op maat

Informatie en contact
Wil je meer weten over de RI&E of over de dienstverlening van Zorg van de Zaak? Vul dan het contactformulier in. Een adviseur van Zorg van de Zaak neemt contact met je op.