Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Duurzame inzetbaarheid

Zorg van de Zaak helpt je om duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf te vergroten. Een overzicht van onze diensten:

Diensten Toelichting  Bestemd voor 
Inspiratiesessies Maatwerkworkshops werkgever
     
Metingen Metingen op gebied van leefstijl/BRAVO, Psychosociale arbeidsbelasting, medisch onderzoek medewerker
     
Medewerkersbijeenkomst 'Duurzame inzetbaarheid' 3 uur, max. 32 medewerkers, stimuleren/bewust worden eigen rol en verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid medewerker
     
Training 'Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden' Training van 2 dagdelen, max. 8 leidinggevenden, Deelnemers leren signalen herkennen, probleem analyseren en motiverende gespreksvoering om de medewerker zelf met duurzame oplossingen te komen leidinggevende
     
Duurzaam@workcoach De D@W-coach ondersteunt waar nodig de medewerker en de leidinggevende bij het goede gesprek om de medewerker een plan te laten maken om weer duurzaam inzetbaar te zijn medewerker en zijn/haar leidinggevende
     
Leefstijlcoach De leefstijlcoach kan individueel of groepen begeleiden bij de BRAVO-thema’s medewerker