Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Professionele begeleiding door Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak heeft een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg met ruim 3.000 medewerkers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen zij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers. Daarmee zijn zij marktleider in Nederland.

Coronadesk Zorg van de Zaak
Zorg van de Zaak biedt werkgevers en werknemers een extra steun in de rug in deze bijzondere tijden. De impact van het coronavirus vraagt van jou als werkgever een andere aanpak, werkwijze en misschien zelfs inrichting van je organisatie. 
Ook de inzetbaarheid van werknemers staat mogelijk onder druk. De Coronadesk biedt direct hulp bij vraagstukken over inzetbaarheid en het coronavirus. Zorg van de Zaak Netwerk helpt je met een integrale aanpak weer op weg.

 

Uitgebreide ondersteuning

Uitbreiding ondersteuning in 2021
Speciaal voor werkgevers in de groothandelsbranche hebben we een uitgebreid pakket aan diensten samengesteld. Deze diensten zijn gericht op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het snel en zorgvuldig re-integreren van zieke medewerkers. Met ingang van 1 januari 2021 is de inhoud van het arbopakket groothandel verder uitgebreid.
Lees hieronder welke extra’s je kunt verwachten door de uitbreiding van de arbodienstverlening: 

 • Het eerste driegesprek in overleg met de werkgever/werknemer op initiatief van en door de inzetbaarheidscoach (indien nodig)
 • Ondersteuning bij loonwaardebepaling
 • Gesprek re-integratie visie werknemer rond de 13e week, indien nodig en afhankelijk van de problematiek, door inzetbaarheidscoach, loopbaanbegeleider of arbeidsdeskundige
 • Actieve ondersteuning bij de eerstejaars evaluatie
 • Inzet van interventies om je medewerker weer aan het werk te krijgen komen tot stand in samenwerking met zowel de werkgever als de werknemer
 • Zorg van de Zaak werkt nauw samen met werkgever en werknemer om de gestelde doelstellingen te behalen. De taakverdeling wordt onderling nauwkeurig afgestemd.
 • Zorg van de Zaak zorgt voor verzuimbegeleiding, casemanagement, continuïteit van de dienstverlening en snelheid in het proces
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een transitievergoeding 

De aanpak van Zorg van de Zaak
De professionals van Zorg van de Zaak ondersteunen medewerkers, die zijn uitgevallen, bij de terugkeer op de werkvloer. Zij zetten zich ook in om medewerkers met een verhoogd risico op verzuim duurzaam inzetbaar te houden. Daarnaast stimuleren ze medewerkers, die aan het werk zijn, om vitaal te blijven.

Ondersteuning bij re-integratie van je medewerker
Als werkgever wil je dat je arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Zorg van de Zaak helpt je bij de re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerkers.

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid
Onze ondersteuning gaat verder dan de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Door samen met jou goed te kijken naar je bedrijf kunnen we jou en je medewerkers helpen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Door bijvoorbeeld tips te geven hoe je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers kunt verbeteren. Of hoe je als werkgever kunt bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé van je medewerkers.

Ondersteuning van de bedrijfsarts
Bij Zorg van de Zaak staan de bedrijfsarts en de andere professionals garant voor kwaliteit. Dankzij het uitgebreide opleidingsprogramma blijven zij zich ontwikkelen op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, aangepaste uitgangspunten van UWV en nieuwe inzichten over inzetbaarheid. De bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak zijn onafhankelijk. Zij doen niet alleen aan symptoombestrijding, maar zorgen ook voor een helder en concreet advies aan zowel de leidinggevende als de verzuimende medewerker.

Het netwerk van Zorg van de Zaak
Zorg van de Zaak bouwt vanuit maatschappelijke betrokkenheid aan een netwerk dat ervoor zorgt dat mensen blijven werken. Niet vanuit de gedachte dat mensen móeten werken. Maar juist vanuit het tegenovergestelde: de gedachte dat werken mensen gelukkiger maakt.
Het vormt ook de basis van onze visie op hoe je met ziekte en verzuim omgaat. Namelijk door het niet te benaderen vanuit het eenzijdig medisch perspectief van ziek zijn en beter worden. Maar vanuit een veel bredere visie: weer optimaal kunnen functioneren in je baan.

Preventie en onderzoek

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Je kunt door Zorg van de Zaak een RI&E laten uitvoeren. De RI&E geeft je inzicht in de risico’s die je medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen je bedrijf. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Door het gericht aanpakken van risico’s verbeter je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. En goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan gezonde en vitale medewerkers. De professionele arbodeskundigen van Zorg van de Zaak helpen je bij het opzetten en uitvoeren van een RI&E. Hier vind je meer informatie over de werkwijze van Zorg van de Zaak.

Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO)
Je bent als werkgever verplicht om je medewerkers jaarlijks een PAGO aan te bieden. Wij helpen je om een PAGO binnen jouw bedrijf te organiseren. Wij stellen vragenlijsten voor je medewerkers samen, die aansluiten op jouw wensen en op de risico’s in jouw bedrijf. Daarnaast kunnen we je medewerkers gericht onderzoeken op de risico’s die jouw medewerkers lopen binnen jouw bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld de fysieke belasting van je medewerkers een risico zijn binnen jouw bedrijf.
Op basis van de resultaten van de onderzoeken geven wij je medewerkers een advies op maat. En wij adviseren jou over de maatregelen die je kunt nemen. En uiteraard helpen wij je bij de invoering van de maatregelen.

Door een Periodiek Arbeidsdeskundig onderzoek: 

 • Hebben je medewerkers minder gezondheidsklachten.
 • Krijg je advies om nieuwe klachten bij je medewerkers te voorkomen.
 • Verzuimen je medewerkers minder, zodat je bespaart op verzuimkosten.
 • Bestrijd je risico’s in jouw bedrijf.

Keuringen afgestemd op jouw bedrijf
Ook voor bedrijfsspecifieke keuringen kun je terecht bij Zorg van de Zaak. Zij kunnen vrijwel elke keuring uitvoeren en beschikken over een landelijk netwerk van kantoren. Een groot deel van deze kantoren beschikt over een eigen keuringslocatie.

Keuringen die voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn:

• Rijbewijskeuring
• (heftruck)chauffeurskeuring
• Fysieke aanstellingskeuring

 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers, daar is iedereen bij gebaat. De medewerker om op een goede manier zijn pensioen te halen en de werkgever met gemotiveerde en competente medewerkers, nu en in de toekomst. We ondersteunen je om de duurzame inzetbaarheid te versterken.

Zorg van de Zaak ondersteunt je met:

 • Inspiratieworkshops ‘Van inzicht naar concrete oplossingen op de werkvloer’
 • Metingen (leefstijl/BRAVO, psychosociale arbeidsbe¬lasting, medisch onderzoek)
 • Medewerkerbijeenkomst ‘Duurzame Inzetbaarheid’
 • Training ‘Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden’
 • Duurzaam@Work Plan
 • Leefstijlcoach.

Hier vind je meer informatie over de ondersteuning van Zorg van de Zaak.