Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Financiële zekerheid met de inkomensverzekeringen van a.s.r.

Inkomensverzekering 0-12 jaar

Totaaloplossing
Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar kies je voor een totaaloplossing. De Inkomensverzekering 0-12 jaar bestaat uit een aantal inkomensverzekeringen, die naadloos op elkaar aansluiten. Zo ben je er zeker van dat je verzekeringen én de dienstverlening tijdens de hele ziekteperiode van je medewerker zonder problemen door loopt. Je hebt te maken met één arbodienst waardoor verspilling wordt voorkomen. En dat levert je weer een (extra) financieel voordeel op.
De Inkomensverzekering 0-12 jaar bestaat uit:

 • Verzuimverzekering 0-2 jaar
 • Ziektewetverzekering
 • AOV 3-12 jaar

De Inkomensverzekering 0-12 jaar is gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers bieden we maatwerkoplossingen. Neem voor een uitgebreid advies contact op met je adviseur.

Verzuimverzekering 0-2 jaar

Doorbetaling van loon bij ziekte in de eerste twee jaar
Als je medewerker ziek of arbeidsongeschikt wordt, ben je verplicht om in de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon aan je medewerkers door te betalen. Hoeveel je precies moet doorbetalen hangt af van wat er in de cao of in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Een verzuimverzekering vergoedt de kosten van het verzuim van je medewerkers. Je kunt ervoor kiezen om je werkgeverslasten mee te verzekeren.

Extra ondersteuning met de uitbreidingsmodules Verzuim
Als werkgever blijf je natuurlijk verantwoordelijk. Maar als je wilt, kun je al het regelwerk rondom verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen geven. Dat regel je met de uitbreidingsmodules Arbobegeleiding en Re-integratiemanager. a.s.r. houdt dan de regie over elke ziektemelding. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen om je medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Arbobegeleiding Verzuim

 • Regelen van de aansluiting bij de gerenommeerde arbodienst Zorg van de Zaak.
 • Zorgt voor de uitvoering van alle wettelijke arbodienst-verplichtingen.
 • Professionele (medische) begeleiding van je zieke medewerkers. 
 • Volledige vergoeding van de kosten voor alle noodzakelijke verrichtingen in het pakket. 
 • In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie. Heb je alle adviezen opgevolgd en krijg je toch een boete van UWV? Dan betalen wij die boete voor jou.

Re-integratiemanager Verzuim

 • Professionele casemanager, die het hele begeleiding en re-integratieproces van je medewerker voor je coördineert en begeleidt in de verzuimperiode. 
 • Hij neemt je het regelwerk uit handen, wijst je op je wettelijke verplichtingen en zorgt voor de juiste acties om een (ex-)medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 
 • De Amersfoortse vergoedt 100% van de kosten die volgens de re-integratiemanager voor de re-integratie en begeleiding nodig zijn.
 • In combinatie met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding biedt deze module Poortwachtergarantie. Heb je alle adviezen opgevolgd en krijg je toch een boete van UWV? Dan betalen wij die boete voor jou.

Ziektewetverzekering

Doorbetaling van loon van zieke ex-medewerkers

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Een Ziektewetverzekering vergoedt de loondoorbetaling van deze medewerkers. 

Extra ondersteuning met de uitbreidingsmodules Ziektewet

Heb je een Ziektewetverzekering afgesloten? Dan kies je ook voor een aantal uitbreidingsmodules Ziektewet om je eigen risicodragerschap voor de Ziektewet goed in te vullen. Zo regel je dat jouw ex-medewerker goede re-integratiebegeleiding krijgt zodra hij ziek uit dienst gaat. Je sluit deze modules samen met de uitbreidingsmodules Verzuim.

Arbobegeleiding en Re-integratiemanager Ziektewet

 • Regelen van de aansluiting op een gerenommeerde arbodienst.
 • Zorgt voor de uitvoering van alle wettelijke arbodienst-verplichtingen. 
 • Professionele medische begeleiding en beoordeling van zieke (ex-)medewerkers. 
 • De Amersfoortse vergoedt alle kosten voor de noodzakelijke verrichtingen in het pakket.
 • Professionele casemanager, die het hele begeleiding en re-integratieproces van de (ex-)medewerker voor je coördineert en begeleidt in de ziektewetperiode.
 • Hij neemt je het regelwerk uit handen, wijst je op je wettelijke verplichtingen en zorgt voor de juiste acties om een (ex-)medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 
 • a.s.r. vergoedt alle kosten die volgens de re-integratiemanager voor de re-integratie en begeleiding nodig zijn.

Ziektewetuitkering en Loonadministratie

 • Vaststellen van het recht, de hoogte en de duur van een Ziektewetuitkering voor de medewerker die ziek uit dienst gaat. 
 • Verzorgen van de uitkering aan je (ex-)medewerker verzorgen. Met deze module wordt alles wat hier voor nodig is voor je geregeld. 
 • Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent je verplicht een aparte verzuim- en loonadministratie te voeren voor je medewerkers die ziek uit dienst gaan en recht hebben op een Ziektewetuitkering. 
 • Je krijgt de gegevens die je nodig hebt om uit te keren op maat aangeleverd.

AOV 3-12 jaar

Doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid in jaar 3 tot en met jaar 12

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dat betekent dat je het loon van je arbeidsongeschikte medewerker moet doorbetalen tot en met het 12e ziektejaar. Je moet minimaal 70% van het loon doorbetalen tot aan het maximum WIA-dagloon. Als eigen risicodrager houd je zelf de regie. Het verbeteren van je verzuimresultaten heeft direct invloed op de premie die je betaalt.

De AOV 3-12 jaar vergoedt de loondoorbetaling van je medewerkers. Ben je geen eigenrisicodrager voor de WGA? Dan betaal je een premie aan UWV en betalen zij de uitkering aan je medewerker. UWV zorgt dan ook voor de begeleiding van je arbeidsongeschikte medewerker.