Brancheloket Groothandel Loket voor alle zorggerelateerde
verzekeringen en arbodienstverlening.

Extra aandacht voor je medewerkers

WIA AO minder dan 35%

Als je medewerker na twee jaar ziekte 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij geen uitkering van UWV. Hij krijgt dan te maken met een inkomensdaling. Met de WIA AO minder dan 35% regel je dat je medewerker een aanvulling ontvangt van 25% van het verzekerde loon. Je kunt kiezen voor een aanvulling van minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar. Deze aanvulling ontvangt je medewerker bovenop het loon dat hij nog verdient.

WGA Gat Basis

Als je medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Deze uitkering is lager dan het loon dat hij verdiende. Hij krijgt dan te maken met een inkomensdaling, het WGA-gat. Met de WGA Gat Basis zorg je ervoor dat, als je medewerker minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient - naast de uitkering van UWV – hij ook een uitkering van ons ontvangt. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage. We keren maximaal het WIA-dagloon uit.

WGA Gat Uitgebreid

Als je medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Hij krijgt dan te maken met een inkomensdaling, het WGA-gat. Met de WGA Gat Uitgebreid zorg je ervoor dat de totale inkomsten van je medewerker altijd worden aangevuld tot 70% van zijn laatstverdiende salaris tot aan het maximum WIA-dagloon. Het maakt daarbij niet uit of je medewerker meer of minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient.